bajoro


bajoro
bajoro {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n I, Mc. bajoroorze {{/stl_8}}{{stl_7}}'niewielki, płytki, błotnisty zbiornik ze stojącą wodą; także błotniste miejsce, błoto': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kaczki chlapią się w bajorze. Po deszczu woda stała w bajorach. Brnąć, utknąć w bajorze. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bajoro — n III, Ms. bajoroorze; lm D. bajor «pogardliwie o podmokłym, grząskim terenie, błotnistym, zarośniętym stawie, błotnistej kałuży itp.» Głębokie, trudne do przebycia bajoro. Grzęznąć w bajorze …   Słownik języka polskiego

  • bajoriškas — bajõriškas, a adj. (1); SD364 toks kaip bajoro: Išbudavojo jis sau bajõriškus namus J. Bajõriškas jo gyvenimas Gs. Bajõriškais kailinėliais vilki Kp. | Bajoriškas (bajoro) dvaras N. bajõriškai adv.: Žiūrėk, kap bajõriškai jis atrodo Gs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lidli — lìdli refr.: Aukšta laiba dėl bajoro, o, lìdli, lìdi, dėl bajoro JV987 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tekėti — tekėti, tẽka, ėjo intr. KBII169, Š, Rtr, KŽ, DrskŽ; M 1. R, MŽ, N, DŽ judėti srove kuria kryptimi, bėgti (apie upę, šaltinį ir pan.): Teka vanduo upė[je] J. Upė tẽka K. Netoli upė tekėj[o] LzŽ. Vanduo srauniai tẽka NdŽ. Smarkiai, ramiai tekėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viešnia — viešnià sf. (4) 1. SD64, Q205, D.Pošk, Sut, M, LL41, Š, Rtr, BŽ103, DŽ, KŽ moteris, atvykusi į svečius paviešėti: Viešnià tai ne namiškė, bet svetima žmona A.Baran. Aš viešnioms viriau alaus J. Kap suej[o] visi svečiai ir viẽšnios – tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šokinėti — šokinėti, ėja, ėjo K, Rtr, NdŽ, šokinėti, ėja, ėjo, šõkinėti Plt; SD132, SD279,337, H, R201, MŽ267, Sut, N, Amb, LL224, M, Ser 1. NdŽ, Š, Vlk, Žl, Ign iter. dem. šokti 1: Šokinėjom kartu per griovį su Cipriuku Grv. O vaikai džiaugas patenkinti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bajorko — n II, N. bajorkokiem; lm D. bajorkorek «małe bajoro» Zdradliwe bajorko. Na drogach stały bajorka …   Słownik języka polskiego

  • baronetas — baronètas dkt. Baronètas lai̇̃komas tárpiniu ti̇̀tulu tarp barõno ir netitulúoto bajõro ri̇̀terio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atlikti — atlìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti kitur: Visi išvažiavo, tik atliko dukterys BM110. Lietus pradėjo lyti, atlikom namie (nebevažiavome į miestą) Ėr. Atlìko až gaspadinę namie Ktk. Pasiturintiejie tėvai siuntė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bajoraitis — bajoraitis, ė smob. (1) bajoro vaikas: Susirinkę bajoraičiai karčemužėj gerti LTII538. Nei jis ponaitis, nei bajoraitis, baudžiauninkų sūnelis JV444. Bajorė [gimdo] bajoraitį, kunigė kunigaikštį, karalienė karaliūną SPI22 …   Dictionary of the Lithuanian Language